PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – STREETFOOD 3.SZ. BÉRLEMÉNY

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tulajdonában, valamint a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont kezelésében lévő, Sátoraljaújhely, 10002/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont Alsó Állomás (3980 Sátoraljaújhely, Torzsás u. 25.) bobpálya induló állomása mellett található 9,66 m2 alapterületű, 3. sz. eladótér (a továbbiakban: bérlemény) büfé célra történő hasznosítással

bérbeadásra meghirdeti.

A bérbeadás időtartama: határozott, 2023. május 31.-ig

A bérleti díj összege 2023. május 1. napjával emelkedik az előző évi infláció mértékével.

Az üzlethelyiségben csak vendéglátó szolgáltató tevékenység végezhető.

Nem köthető szerződés azzal a pályázóval, aki:

  • Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
  • Tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
  • Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt;
  • Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.
  • A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

Több jelentkező esetén a bérlemény bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont fenntartja magának azon jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármelyik szakaszában – ideértve a liciteljárást is – bármikor érvénytelenné nyilvánítsa.

Pályázati feltételek:

A 75.000,- Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 8 napon belül visszafizeti.

A kaució befizetését igazoló csekk másolatát e-mailben (info@zemplenkalandpark.hu), vagy személyesen bemutatva (Zemplén Kalandpark Középső Állomás igazgatósága) a pályázó hozzájut a Pályázati Felhíváshoz, amely minden szükséges információt és dátumot tartalmaz.

A helyszín megtekintésére a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont előzetes bejelentkezés alapján

2022. július 18-án 12:00 órakor, valamint

2022. július 20-án 12:00 órakor

biztosít lehetőséget.

A pályázónak kötelező liciteljáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján megjelenni, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. Ezen kötelezettségük nem teljesítése, vagy az írásbeli bérleti szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás követelményét vonja maga után. 

A kaució megfizetése kizárólag utalással teljesíthető a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont OTP Banknál vezetett 11734138-15791306 számú számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban, kérjük az alábbiakat feltüntetni: „kaució, Zemplén Kalandpark 3.sz. streetfood büfé”.

A pályázat leadási határideje: 2022. július 25. (hétfő) 12:00 óra

A liciteljárás időpontja: 2022. július 27. (szerda) 11:00 óra.

Helye: a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont Középső Állomás hivatalos helyiségében (tárgyalóterem).

Bővebb felvilágosítás kérhető az info@zemplenkalandpark.hu e-mail címen.

Sátoraljaújhely, 2022. július 12.

Zemplén Kalandpark